Aangesloten scholen

Met een open blik de wereld inkijken. Dat is voor De Haagse Hogeschool heel normaal. Want door zijn ogen open te houden, staat de hogeschool midden in de maatschappij. Lukt het om eigenzinnige onderwijsprogramma’s te ontwerpen die studenten helpen zelfbewust te functioneren in een mondiale samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt.

Haaglanden

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben.We werken als volgt:

Assen

Het Breda College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en verzorgt een hoogwaardig aanbod van onderwijs in de regio Breda aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Landelijk

Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs – (V)SO – in Amsterdam. Zij heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid naar haar leerlingen, hun ouders, het onderwijs en de gehele samenleving in Amsterdam.

Amsterdam

Een vak leren, met uitzicht op een baan. Of een training om snel aan de slag te kunnen. Bij REA College maken we er werk van. Elke student met ernstige scholingsbelemmeringen volgt bij REA College en individueel opleidings- en ontwikkelingstraject. Een praktijkopleiding of training, waarmee hij aan het werk komt. Het is mogelijk om erkende branche- gerichte certificaten te behalen.

Utrecht

De Kleine Prins verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen of langdurige ziekten op de volgende scholen:
  • Mytylschool Ariane de Ranitz SO te Utrecht
  • Mytylschool Ariane de Ranitz VSO te Utrecht
  • Mytylschool De Trappenberg SO en VSO te Huizen
  • Utrechtse Buitenschool De Schans SO te Utrecht

Utrecht-Midden

Powered by wijzijndeoplossing.nl