Onderwijs

Werk samen met Onbeperkt aan de Slag

Onbeperkt aan de Slag is een initiatief om werkzoekenden met een arbeidsbeperking die willen werken en werkgevers die daarvoor open staan met elkaar in contact te brengen. Soms is daarvoor extra begeleiding nodig: aan de kant van de werkzoekende en aan de kant van de werkgever. Het is dan belangrijk om het proces van beiden goed te begeleiden zodat er ook een duurzame verbintenis ontstaat.
Onbeperkt aan de Slag biedt begeleidende bureaus en scholen de mogelijkheid om zich te melden op het platform. Op deze manier kunnen zij eigen kandidaten of leerlingen begeleiden en helpen daar waar dat nodig mocht zijn.

Meld je aan

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat de deelnemer zich altijd zelf aanmeldt; uiteraard kan een bureau of school hiermee helpen. Het is niet de bedoeling dat een begeleidende instantie zich opstelt tussen werkzoekende en werkgever: de rol van de begeleider is naast of achter de werkzoekende en dus faciliterend. Het opbouwen van zelfredzaamheid binnen de eigen mogelijkheden blijft altijd centraal staan.

Voor een bureau

Een deelnemer aan Onbeperkt aan de Slag kan de eigen begeleider aan zichzelf koppelen en toestemming geven de ingevulde gegevens in te zien. De begeleider kan op die manier meekijken, feedback geven en de sollicitaties die gedaan worden inzien. De begeleider ziet de vacatures die er zijn en kan op die manier een handje toesteken: door de kandidaat hierop te wijzen bijvoorbeeld of net even dat extra duwtje te geven wat soms nodig is.

Werkgevers hebben de mogelijkheid om bureau’s op expertise te zoeken: bijvoorbeeld als er een kandidaat in beeld komt met autisme en er geen ervaring is binnen het bedrijf hiermee. Werkgevers kunnen dan in de deelnemende bureau’s zoeken op een geschikte partij om hen hierin te faciliteren. Het platform is dus ook een uitstekende manier om zich als bureau te profileren.

Voor een school of opleidingsinstituut

Een school kan de eigen leerlingen wijzen op het bestaan van Onbeperkt aan de Slag en door de koppeling van een leerling de rol van begeleider naar werk invullen. Voor scholen in het PRO-VSO onderwijs kan het maken van een profiel onderdeel zijn van de route vanuit school naar werk. Leerlingen komen op deze manier al eerder in beeld bij geïnteresseerde werkgevers. Voor meer specifieke informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met Onbeperkt aan de Slag via het contactformulier.