Meer zekerheid voor mensen in de IVA en Wajongers zonder arbeidsvermogen die (willen) gaan werken.

Sinds een tijd heeft OmbudsSpits Nico Blok met enige regelmaat constructief contact met woordvoerders van UWV. Veelgenoemde vragen van jullie heeft de OmbudsSpits voorgelegd aan UWV. Komende nieuwsbrieven zal hij telkens één of enkele van de antwoorden van UWV op deze vragen delen. Ditmaal positief nieuws voor mensen in de IVA en/of Wajong zonder arbeidsvermogen die toch willen werken.

Werken in de IVA?

Afgelopen jaar heeft de OmbudsSpits met name van mensen in de IVA vragen gehad over als je weer gaat (proberen te) werken. Wat betekent dit voor mijn uitkering en inkomen? Veel van hen gaven aan dat UWV hun vragen niet kon beantwoorden. Ook van een aantal mensen in de Wajong zonder arbeidsvermogen heeft hij deze vragen ontvangen. Er is daardoor nog altijd veel angst bij deze mensen dat weer gaan werken zal leiden tot een herbeoordeling en verlies van de IVA- of Wajong-uitkering.

Er is echter positief nieuws: tot 1 oktober 2027 worden mensen in de IVA en Wajongers zonder arbeidsvermogen niet herbeoordeeld als ze gaan werken. Eerder had UWV deze informatie gedeeld.

Twijfels

Er waren echter nog twijfels: in de Kamerbrief had minister Van Gennip alleen “toegestaan” dat UWV vijf jaar (vanaf september 2022) geen herbeoordelingen hoeft uit te voeren. In het Staatsblad, waarin deze maatregel door de overheid beschreven wordt, staat dat deze mensen dan tot 1 oktober 2027 niet opgeroepen “hoeven” te worden voor een herbeoordeling. Maar “toestaan” en “hoeven” betekent niet automatisch dat dit ook gebeurt. Ook ontving de OmbudsSpits verschillende signalen hiervoor van mensen in de IVA zelf. Daarom heeft hij contact opgenomen met het hoofdkantoor van UWV of er 100% garantie is dat voor de IVA en Wajong zonder arbeidsvermogen er inderdaad geen herbeoordeling komt als je gaat werken.

Het antwoord van UWV is dus dat dit inderdaad zo is. Als iemand in de IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen gaat werken, dan zal degene tot 1 oktober 2027 niet herbeoordeeld worden naar aanleiding van inkomen. En ook niet naar aanleiding van hoeveel uren degene werkt (betaald of vrijwillig).

Een herbeoordeling kan nog wel “aan de hand van een andere aanleiding”. UWV geeft aan dat voorbeelden van zo’n andere aanleiding zijn:

  • De situatie dat de persoon in kwestie hier zelf om verzoekt. Los van dat UWV dit onwaarschijnlijk lijkt, komt deze actie dus niet van UWV.
  • De situatie dat er sprake zou zijn van fraude. Een eventuele herbeoordeling zou dan binnen het brede handhavingsonderzoek vallen. Volgens UWV is dat een situatie die niet / nauwelijks voor zal komen.

Hierbij heeft UWV ook laten weten dat toegenomen gezondheid of het behalen van diploma’s niet onder “andere aanleiding” vallen.

Goed nieuws

Heel goed nieuws dus voor mensen in de IVA en/of Wajong zonder arbeidsvermogen. Tot 1 oktober 2027 komt er voor jullie dus geen herbeoordeling als je weer gaat werken of meer gaat werken. Deze maatregel wordt door het kabinet genomen, omdat de afgelopen jaren het aantal aanvragen voor een WIA-beoordeling afgelopen jaren fors gestegen is en UWV momenteel te weinig verzekeringsartsen heeft hiervoor. Omdat de minister het onwenselijk vindt dat nu zoveel mensen zo lang op hun WIA-beoordeling moeten wachten, is deze maatregel dus genomen.

Wat gaat er na 1 oktober gebeuren?

Wat er na 1 oktober 2027 gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Als de oude regels dan weer gaan gelden, dan kun je bij te veel inkomen uit werk of te veel uren werk weer opgeroepen worden door UWV voor een herbeoordeling. Dan gebeurt overigens niet meteen. Bij te veel inkomen uit werk gebeurt dat doorgaans na een jaar.

Tot slot: helaas leidt (meer) werk niet altijd tot een hoger inkomen. Uit de ervaringen blijkt ook dat het lastig is om op voorhand hierover zekerheid te krijgen. Er zijn wel rekenhulpen waarmee je wellicht een indicatie kunt krijgen:

  • UWV rekenhulp –  Let op: deze rekenhulp houdt geen rekening met toeslagen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag.
  • Nibud rekenhulp – Deze houdt wel rekening met toeslagen, maar is daardoor ook uitgebreider.
  • Wijzer in geldzaken:  Niet zozeer een rekenhulp, maar een website met allerlei informatie rondom geldzaken.

Heb je hierover vragen of wil je jouw ervaringen rondom wet- en regelgeving delen? Stuur dan een mail naar OmbudsSpits Nico Blok via ombudsspits@onbeperktaandeslag.nl .