De OmbudsSpits ontvangt signalen en beantwoordt vragen over wet- en regelgeving rondom werken met een arbeidsbeperking. Dit zijn zowel signalen en vragen van mensen met een arbeidsbeperking (werknemers, werkzoekenden en zelfstandig ondernemers) als van werkgevers die bij Onbeperkt aan de Slag aangesloten zijn. Inmiddels heeft de OmbudsSpits naar schatting zo’n 400 vragen en signalen van mensen met een arbeidsbeperking ontvangen. Een veel genoemde vraag gaat over het doelgroepregister voor de Banenafspraak en het Quotum.

Vraag: Kan ik in het doelgroepregister Banenafspraak & Quotum komen?

Antwoord:

Allereerst kort over de Banenafspraak en het Quotum: dit is een afspraak van de politiek, vakbonden en werkgevers om 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd te hebben in 2026. Maar niet alle mensen met een arbeidsbeperking tellen hiervoor mee. Sterker nog: de meeste mensen met een arbeidsbeperking tellen niet mee. De mensen die hiervoor wel meetellen, staan in dat doelgroepregister of kunnen daarin opgenomen worden. Dat zijn de mensen die voldoen aan een of meer van de voorwaarden hieronder:

  1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen
  2. (Ex-)leerlingen van Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV.
  3. Mensen met een Wsw-indicatie (Wsw = Wet sociale werkvoorziening).
  4. Wajongers met arbeidsvermogen.
  5. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan (voorheen Melkertbanen genoemd).
  6. Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18everjaardag of tijdens hun studie voor hun 30everjaardag, die met een voorziening van UWV of gemeente werken en alleen dankzij deze voorziening het WML of meer kunnen verdienen. Zonder voorziening kunnen zij dat niet.

Dat betekent dus dat als jij je beperking voor je 18e verjaardag had en met werk meer dan het minimumloon kan verdienen, maar alleen kan werken met een voorziening van UWV of je gemeente (bijvoorbeeld een jobcoach, vervoersvoorziening of brailleleesregel) in het doelgroepregister kan komen, omdat je in principe voldoet aan voorwaarde 6.
Mensen met bijvoorbeeld alleen een WIA-, WAO- of WW-uitkering kunnen in principe niet in het doelgroepregister komen. Maar als je naast deze uitkering ook behoort tot een of meer van deze zes groepen, dan kan het wel. Bijvoorbeeld: je hebt een WIA-uitkering, maar ook een Wsw-indicatie, dan voldoe je aan voorwaarde 3.
En dus ook niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers of nuggers) kunnen in het doelgroepregister komen. Als NUG’er val je onder de Participatiewet, de bijstandswet sinds 2015. Als je niet zelfstandig het minimumloon per maand kunt verdienen, kun je onder groep 1 vallen.

Bovenstaande voorbeelden zijn ook daadwerkelijk voorgekomen. Maar andere samenloopsituaties zijn ook mogelijk en komen ook voor.

Let op: of je daadwerkelijk in het doelgroepregister opgenomen wordt, is en blijft altijd een beslissing van UWV. Je kunt wel een aanvraag hiervoor doen bij UWV. Voor groep 1 t/m 5 geldt doorgaans dit formulier.

Voor groep 6 geldt dit formulier

Heb je hierover vragen of wil je jouw ervaringen rondom wet- en regelgeving delen? Stuur dan een mail naar OmbudsSpits Nico Blok via ombudsspits@onbeperktaandeslag.nl .