Uitleg van de OmbudsSpits: het verschil tussen loondoorbetaling bij ziekte en de Ziektewet

In de vorige nieuwsbrieven werden twee zaken kort benoemd: loondoorbetaling bij ziekte en de Ziektewet. Maar wat zijn dat precies? En wanneer heb je hier mee te maken?

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte geldt voor werknemers: als een werknemer ziek wordt, wordt zijn loon doorbetaald door z’n werkgever zolang zijn arbeidscontract doorloopt, tot maximaal twee jaar. Op grond van de wet is de werkgever verplicht om zowel in het eerste als in het tweede jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Daarbij moet het loon in het eerste jaar minimaal het minimumloon zijn. Maar in veel cao’s zijn afspraken gemaakt dat de werkgever meer loon doorbetaalt, vaak het eerste jaar 100% van het loon en het tweede jaar 70% van het loon, maar ook andere hoogtes zijn mogelijk.

Tijdens deze loondoorbetaling bij ziekte zijn zowel de werkgever als de werknemer verplicht zich maximaal in te zetten voor re-integratie. De werknemer moet bijvoorbeeld ander passend werk accepteren als hij zijn eigen werk momenteel niet kan doen. De werkgever moet van alles doen om de werknemer naar zijn mogelijkheden te laten werken. Als de werknemer desondanks na twee jaar nog ziek is, volgt een WIA-beoordeling door UWV.

Volledig beter?

Let op: als degene zijn werk weer volledig kan doen, moet de werkgever degene weer als volledig beter registreren. Helaas komt het soms voor dat een werkgever iemand die volledig beter is, toch administratief ziek houdt door degene op bijvoorbeeld 1 procent ziek te zetten. Dit mag een werkgever alleen doen bij een objectief medische reden en is alle andere gevallen niet toegestaan! Helaas heeft de OmbudsSpits onlangs ook een signaal hierover ontvangen van een werknemer, waarbij zelfs de arboarts aangeeft dat de werknemer haar werk weer volledig kan doen. Meer informatie hierover vind je hier (bron FNV) en hier (bron CNC)

De Ziektewet

De Ziektewet heeft een paar gelijkenissen, maar is toch iets heel anders. Iemand kan in de Ziektewet komen als degene geen werkgever (meer) heeft, omdat degene bijvoorbeeld oproepkracht, uitzendkracht met uitzendbeding of freelancer is. Of omdat degene een tijdelijk contract bij zijn werkgever had en bij afloop van dit contract nog altijd ziek was: degene is dan ziek uit dienst gegaan. Meer over de situaties waarvoor de Ziektewet geldt, vind je hier (UWV)

Tijdens deze Ziektewet wordt je loon niet doorbetaald, maar ontvang je een uitkering, die meestal 70% van je dagloon is. Meestal betaalt UWV deze uitkering. Dan is ook UWV verantwoordelijk voor de re-integratie, samen met degene die ziek is. Maar sommige werkgevers zijn eigenrisicodrager voor de Ziektewet: dan betaalt de werkgever deze Ziektewet-uitkering en is de werkgever – samen met degene die ziek is – verantwoordelijk voor de re-integratie. Na één jaar is de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling door UWV. UWV beoordeelt dan of je nog recht hebt op een Ziektewet-uitkering. Als degene 65% of minder van zijn oude loon kan verdienen, loopt de Ziektewet door. Als degene meer dan 65% van zijn oude loon kan verdienen, stopt de Ziektewet. De Ziektewet duurt maximaal twee jaar, waarna een WIA-beoordeling door UWV volgt.