Wat is de no-riskpolis?

De no-riskpolis is een compensatie voor de werkgever als de werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt – ongeacht door welke oorzaak – en daardoor zijn werk niet (geheel) kan uitvoeren. De werkgever betaalt bij ziekte het loon door aan de werknemer – dit is immers een werknemersrecht, wel of geen arbeidsbeperking – en krijgt van UWV een Ziektewet-uitkering als compensatie.

Let op: dat betekent dus niet jij als werknemer dan in de Ziektewet zit. Je hebt immers een arbeidscontract met afspraken over de einddatum of een vast dienstverband. (Bij mensen zonder werkgever, zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en fictieve dienstverbanden geldt bovenstaande vaak niet en kom je mogelijk wel in de Ziektewet. Meer informatie daarover lees je hier.

Voor wie is de no-riskpolis?

Helaas geldt de no-riskpolis niet voor alle werknemers met een arbeidsbeperking. Op de site van UWV staan de mensen genoemd waarvoor de no-riskpolis wel geldt. Eventueel kan de gemeente ook een no-riskpolis inzetten voor mensen in de bijstand die niet in het doelgroepregister staan, maar dat is aan de gemeente

Lengte no-riskpolis

Afhankelijk van iemands situatie geldt de no-riskpolis tijdelijk (5 jaar) of permanent (tot de AOW-leeftijd of zolang iemand aan de voorwaarden voldoet).

De permanente no-riskpolis geldt voor mensen die Wajong hebben of gehad hebben, mensen met een Wsw-indicatie, mensen in het doelgroepregister Banenafspraak/Quotum en mensen die beschut werken (een Beschut Werk-plek vanuit de gemeente).

Voor de mensen met een arbeidsbeperking die in deze lijst staan geldt de no-riskpolis in principe dus alleen de eerste 5 jaar dat de werknemer in dienst is. Dus als je een baan vindt en je wordt ziek binnen vijf jaar – ongeacht door welke oorzaak – dan kan je werkgever de compensatie aanvragen bij UWV.

De tijdelijke no-riskpolis kan onder bijzondere omstandigheden op aanvraag worden verlengd voor nog eens 5 jaar. Zie hiervoor de volgende informatie

Verlening aanvragen?

Een verlenging wordt aangevraagd door de werknemer voordat de 5-jaarstermijn is verlopen. Dus wees op tijd hiermee! Toekenning is mogelijk als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

1) De werknemer heeft destijds de no-riskpolis gekregen wegens zijn functionele beperkingen.
2) Bij de aanvang van het dienstverband (of aanvang WIA-uitkering terwijl het dienstverband is voortgezet) had de werknemer een aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten.

Heb je hierover vragen of wil je jouw ervaringen rondom wet- en regelgeving delen? Stuur dan een mail naar OmbudsSpits Nico Blok via ombudsspits@onbeperktaandeslag.nl .