Rekenhulpen rondom werk en inkomen: wat zijn jullie ervaringen?

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen een uitkering hebben en op gegeven moment werk vinden. Als je met je werk inkomen verdient, heeft dat mogelijk impact op jouw uitkering en/of je toeslagen. In de ruim 2,5 jaar dat de OmbudsSpits Werk & Participatie bestaat, heeft hij meerdere signalen ontvangen van mensen met een arbeidsbeperking die zijn gaan werken en er toen financieel niet op vooruitgegaan zijn. Bij sommige mensen was het zelfs zo dat ze erop achteruitgingen door te gaan werken: de verlaging van hun uitkering (en/of toeslagen) was groter dan het inkomen dat ze met hun werk verdienden. Soms krijgt de OmbudsSpits de vraag of je ergens kan controleren wat er met je inkomen gebeurt als je gaat werken. Bestaat zoiets?

Ja, zoiets bestaat wel. UWV heeft een aantal rekenhulpen, die hier staan: https://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/index.aspx (helaas is er dus geen rekenhulp voor mensen met een WAO-uitkering). Hier kun je controleren wat er met je uitkering gebeurt als je meer of minder gaat verdienen met werk. Maar let op: deze rekenhulpen houden alleen rekening met je werk en je uitkering, en dus niet met toeslagen.
Het Nibud – een onafhankelijk voorlichtingsinstituut rondom geldzaken – heeft een rekenhulp die volgens het Nibud wel rekening houdt met toeslagen. Deze staat hier: https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl/introductie .

De OmbudsSpits is benieuwd welke ervaringen mensen met een arbeidsbeperking hebben met deze rekenhulpen. Heb jij deze wel eens gebruikt? Hoe ging het invullen daarvan, was alles makkelijk te doen? En klopte de uitkomst van de rekenhulp met de latere beslissing van UWV over jouw uitkering en/of met jouw totaalinkomen?

Wil je jouw ervaringen hiermee delen, dan ontvangt de OmbudsSpits deze graag! Mogelijk wordt het zo inzichtelijker of de rekenhulpen van deze instanties goed functioneren. Je kunt de OmbudsSpits mailen op ombudsspits@onbeperktaandeslag.nl . En uiteraard kun je ook bij andere vragen of ervaringen rondom wetgeving en de arbeidsmarkt terecht bij de OmbudsSpits!