Regelmatig ziet de OmbudsSpits vacatures of teksten van werkgevers waarin ze mensen met een arbeidsbeperking uitnodigen. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar soms staat er in zo’n tekst dat er bij bijvoorbeeld mensen in het doelgroepregister of mensen in de Wajong er altijd gestart wordt met een proefplaatsing. Wat is proefplaatsing ook alweer? En mag dat zomaar?

Bij proefplaatsing werk je bij een werkgever, maar ontvang je gedurende een aantal maanden geen loon, maar blijf je je uitkering ontvangen. Zowel de werkgever als jij kunnen kijken of het je lukt om te werken en de werkgever loopt dan dus geen risico. Maar een werkgever mag dit niet zomaar doen: de werkgever heeft hiervoor toestemming nodig van UWV (als je een UWV-uitkering hebt) of je gemeente (als je een bijstandsuitkering hebt). En UWV geeft alleen hiervoor toestemming als:
• UWV verwacht dat je zonder proefplaatsing moeilijk werk kunt vinden,
• De werkgever op papier verklaart dat hij van plan is om je na de proefplaatsing een betaald contract aan te bieden van minimaal zes maanden (zonder proeftijd, omdat er al een proefplaatsing was).

Dus het antwoord is: nee, het mag niet zomaar. Volgens de wet en volgens de site van UWV beoordeelt UWV altijd de situatie van de individuele persoon (wat de voorwaarden voor mensen met een bijstandsuitkering zijn, hangt af van de gemeente waar iemand woont). Dus als iemand een Wajong-uitkering ontvangt, is dat niet automatisch voldoende voor een werkgever voor een proefplaatsing. Dat zou immers generaliserend en stigmatiserend zijn: “Alle Wajongers kunnen moeilijk werk vinden.” Een even verkeerde boodschap als bijvoorbeeld “Alle vrouwen kunnen moeilijk werk vinden.” of “Alle mensen met een migratie-achtergrond kunnen moeilijk werk vinden.”
Toch komen helaas dit soort vacatures nog altijd voor. Daarom dit bericht om je te informeren dat een proefplaatsing niet zomaar mag.

Heb je hierover nog vragen? Of heb je andere vragen over wet- en regelgeving? Neem gerust contact op met onze OmbudsSpits Nico Blok: ombudsspits@onbeperktaandeslag.nl .