Politieke partijen blijven achter bij uitvoering Banenafspraak

De politiek gaf de Participatiewet vorm. In de Tweede Kamer wordt regelmatig gedebatteerd over de voortgang van de Banenafspraak: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Maar politieke partijen geven niet bepaald het goede voorbeeld. Alleen PvdA, CDA en SP hebben mensen met een arbeidsbeperking in dienst.

Politieke partijen zijn ook werkgevers. De dertien partijen met 2 zetels of meer werden door Nico Blok, OmbudsSpits Werk & Participatie bij Onbeperkt aan de Slag, ondervraagd over hun inclusieve gehalte.

Slechts drie partijen gaven aan medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te hebben (PvdA, CDA en SP). Hiervan voldoen PvdA en CDA naar eigen zeggen aan de quotanormen uit de Banenafspraak. VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP hebben geen medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst of konden/wilden gegevens hierover niet aanleveren. De partijen PVV, DENK, 50PLUS en FVD reageerden niet of niet inhoudelijk.

Verreweg de meeste partijen (b)lijken dus achter te blijven bij het uitvoeren van de Banenafspraak en het bieden van kansen aan mensen met een arbeidsbeperking. De Nederlandse politieke partijen geven dus niet het goede voorbeeld bij het inclusiever maken van de arbeidsmarkt.

Het volledige artikel hierover is hier te lezen: klik hier

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met
Nico Blok Р OmbudsSpits Werk & Participatie bij Onbeperkt aan de slag
ombudsspits@onbeperktaandeslag.nl
06 28 49 72 85
11 maart 2021

lOGO