“Onbeperkt aan de Slag te commercieel? 

“Onbeperkt aan de Slag is te commercieel” is een vaak gehoorde uitspraak bij werkgevers die voor het eerst met ons in contact komen. “Waarom vragen jullie geld voor het nastreven van een maatschappelijk doel, namelijk een meer inclusieve arbeidsmarkt, en waarom zijn jullie geen stichting of goed doel die voornamelijk draait op donaties en vrijwilligers?” Ik begrijp deze reactie. Voor mij persoonlijk is de maatschappelijke impact van werk belangrijker dan het financieel gewin.   

Sinds ik in dienst ben bij Onbeperkt aan de slag zie ik echter de meerwaarde van een commerciële werkwijze. Onbeperkt aan de slag is een bv en daar is bewust voor gekozen; alleen zo kun je met een gemotiveerd en stabiel team een echte vuist maken op maatschappelijk gebied. Wij zijn groeigericht, omdat wij onze sociale impact willen blijven vergroten. Onze werknemers heten Social Impact Spitsen en hebben zelf een arbeidsbeperking en ontvangen een marktconform salaris. Wij laten zien dat het kan. 

Wij willen dat het zoeken naar werk voor iemand met een arbeidsbeperking vergelijkbaar is met het zoeken naar werk zonder arbeidsbeperking. We richten ons niet op vrijwilligerswerk of dagbesteding, maar op betaalde arbeid waarbij je dan ook evenredige eisen kunt stellen aan de werknemer. In die zin zijn wij te vergelijken met een ‘traditionele’ vacaturebank of uitzendbureau. ‘Ervaringsdeskundige’ impliceert volgens ons dat je juist deskundige bent mét ervaring!  

Wij beperken ons niet enkel tot de beste werkzoekenden, maar alle mensen met een fysieke of mentale beperking kunnen bij ons terecht. Zij hoeven niet te betalen voor de diensten die wij hen aanbieden, waaronder online webinars. Alleen de grotere werkgevers betalen een lidmaatschapsbedrag en krijgen hier gemotiveerde werknemers en waardevolle kennis over inclusie voor terug.  

Werk je met ons mee aan een inclusieve arbeidsmarkt?