“Iedere nieuwe werknemer heeft veel begeleiding nodig”
Een goede inwerkperiode is voor iedereen gunstig

Aandacht voor inwerken

Ja, iedere nieuwe medewerker vraagt begeleiding om goed ingewerkt te worden. Nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Belangrijke onderdelen van goed inwerken zijn een inwerkprogramma, mentoren of coaches en opleidingen. Wie hier voldoende aandacht aan besteedt, zorgt ervoor dat werknemers hun werk beter uit kunnen voeren. Verder zorgt het voor het verhogen van loyaliteit en het creëren van vertrouwen

Goed inwerken? Hoe doe je dat?

Zorg voor een inwerkplan, op maat, waarbij de werknemer stap voor stap kennis maakt met het bedrijf en de werkzaamheden. Let daarbij op het volgende:

Houd rekening met achtergrond en ervaring van de werknemer.
Het inwerkplan hoeft een nieuwe werknemer niet zover op te leiden dat hij voldoet aan alle eisen die de functie stelt. Dit kan ook stapsgewijs gebeuren, waarbij de werknemer over een langere termijn in zijn functie groeit.

Ergens loopt het mis

Allemaal algemene informatie die je vindt op internet als je zoekt op de term ‘inwerken’. Waarom komt er dan toch vaak ineens VEEL begeleiding bij als het gaat om mensen met een arbeidsbeperking? Dit is wel het geval voor een deel van de mensen met een arbeidsbeperking, maar het lijkt het overheersende beeld voor de hele groep. Dat is toch echt niet zo.

Weten wat ik zelf kan en nog nodig heb

Op mijn werk heb ik een vaste plek, met grote beeldschermen, herken ik mijn collega’s aan hun stem en parfum, gaan de lichten deels uit bij een overleg/training en zorg ik dat ik op tijd op de hoogte ben van nieuwe trainingen zodat ik het doorlezen wat kan spreiden. Net als alle andere nieuwe collega’s weet ik de kaders waaraan mijn werk moet voldoen, vraag ik ondersteuning, krijg en geef ik feedback om het werk te verbeteren en voor je collega ook een kopje koffie meenemen als je zelf haalt lijkt me vanzelfsprekend

Door de coronacrisis werk ik nu vanuit huis en in mijn kantoor thuis kan ik het lekker donker maken om te werken, staan de documenten tijdens een skype overleg voor mijn neus i.p.v. op een scherm op afstand. Nu kan ik meelezen en dat mijn laptop er lang over doet om op te starten door mijn vergrotingssoftware is niet erg. Mooi tijd om dan mijn ontbijt even rustig te eten. Denk dat ik het toch maar eens ga hebben over de mogelijkheid meer vanuit huis te werken als we weer op kantoor mogen werken 😊.

Op maat denken den doen

Inwerken/begeleiden doe je op maat voor iedere nieuwe medewerker. Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is dat op maat denken mogelijk op andere manieren. Aangepaste werkplek, niet fulltime werken, flexibele werktijden e.d. Medewerkers met een arbeidsbeperking weten vaak wat ze nodig hebben om goed te kunnen werken. Ze zetten naast het werk zelf extra stappen om het werken goed te laten verlopen.